Інші конкурси


Літературний конкурс «Великоднє сяйво»

Пригодницький журнал для дітей «Крилаті» та портал «Захід-Схід» оголошують літературний конкурс «Великоднє сяйво»

Вимоги до конкурсних творів:

Обсяг – до 3 тисяч друкованих знаків (півтори друковані сторінки).
Мова – українська.
Вік – твори мають бути розраховані на вік дітей від 6 до 10 років, не бути ніде раніше надрукованими.
Жанри: фантастична історія, оповідання, казка.

Переможці отримають призи:

І місце: 

Книги від видавництва «Грані-Т»

Твір буде надруковано (гонорар) + передплата журналу на наступний рік.

ІІ місце:

Книги від видавництва «Грані-Т»

Твір буде надруковано (гонорар) + передплата журналу на наступний рік.

ІІІ місце:

Твір буде надрукований (гонорар) + передплата журналу на наступний рік

Термін подачі творів до конкурсу: до 1 березня 2012 року.

Твори надсилати в друкованому вигляді на адресу: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9, журнал «Крилаті» (на конкурс).

Або на електронну адресу krylati@cym.org, у темі вказати – на конкурс.

 

 

 

Всеукраїнський конкурс молодої української поезії та української авторської пісні імені Марини Брацило «Хортицькі дзвони»

1. Загальні положення

1.1. Положення про Всеукраїнський конкурс молодої української поезії та української авторської пісні імені Марини Брацило «Хортицькі дзвони» (далі Конкурс) розробляється кафедрою українознавства і починає діяти з дня підписання його ректором ЗНУ. Конкурс проводиться з 9 березня по 1 листопада.

 

2. Мета конкурсу:

2.1. виявлення та підтримка талановитих молодих поетів та виконавців української авторської пісні, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку;

2.2. виявлення та популяризація кращих поетичних творів та творів у жанрі української авторської пісні;

2.3. ознайомлення широких кіл громадськості з творчим доробком поетеси, пісняра Марини Брацило, яскравими постатями літературно обдарованої молоді України, їхніми творам;

2.4. популяризація серед учнівської та студентської молоді поетичної та пісенної творчості молодих українських авторів, а також творчого доробку запорізької літературної школи;

2.5. залучення творчої молоді України до пізнання історико-культурної спадщини запорізького краю, духовних традицій запорозького козацтва, як підґрунтя для формування високодуховної творчої особистості;

2.6. заохочення творчої молоді до ранньої творчої самореалізації;

2.7. створення сприятливого умов для реалізації молодої творчої особистості, її трансформації в сучасне інформаційно-культурне середовище.

 

3. Організація конкурсу.

3.1. Організацією забезпечення підготовки та проведенням Конкурсу займається оргкомітет, який формується з представників Запорізького національного університету, творчої громадськості Запорізького краю, інших організацій, установ та приватних осіб, які долучилися до організації і проведення конкурсу. З їх складу обирається Голова оргкомітету (співголова) та його заступник –затверджується щорічно за листом згоди. Координатор конкурсу від ЗНУ – Стадніченко Ольга Олександрівна, доцент кафедри українознавства.

3.2 Оргкомітет конкурсу:

 • розробляє календарний план заходів щодо підготовки та проведення конкурсу та забезпечує його виконання;
 • визначає кількісний та персональний склад журі конкурсу;
 • забезпечує поширення інформації про проведення конкурсу, його зміст та умови участі з залученням ЗМІ, а також оприлюднення результатів конкурсу;
 • приймає від авторів рукописи для участі в конкурсі;
 • запрошує почесних гостей та почесних членів журі;
 • організовує презентацію авторів та церемонію нагородження переможців;
 • розробляє та затверджує кошторис конкурсу;
 • здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсу;
 • створює компетентне журі, до складу якого запрошуються визнані фахівці у галузі літератури, авторської пісні, письменники та митці. Журі конкурсу уповноважене не відзначати жодного лауреата (дипломанта) конкурсу на рік. Також журі має право відзначати більше одного лауреата/дипломанта з огляду на якість надісланих до розгляду рукописів. Даним положенням передбачається кількісний ліміт переможців (лауреатів) конкурсу – не більше чотирьох осіб. Дипломантів – не більше двох. Журі уповноважене відзначати одного учасника конкурсу заохочувальною премією;
 • здійснює інші заходи, спрямовані на реалізацію мети конкурсу.

Партнери оргкомітету: склад затверджується щорічно за листом згоди.

 

4. Терміни проведення.

4.1. Щорічно, починаючи з 9-го березня до 1 вересня оргкомітет конкурсу приймає рукописи художніх творів та диски із записами пісень виконавців української авторської пісні, реєструє їх і присвоює їм відповідні номери. Після 1-го вересня усі рукописи, які надійшли до оргкомітету конкурсу, в анонімному порядку передаються на розгляд журі, що здійснює свою роботу до 1 листопада.

4.2. 2 грудня (у день народження поетеси, пісняра Марини Брацило) за участю широких кіл громадськості, відбувається презентація авторів, які взяли участь у конкурсі, під час якої відбувається оголошення переможців та церемонія їх нагородження.

Додаткова інформація щодо проведення Конкурсу за тел. 061-289-12-82 (координатор Стадніченко Ольга Олександрівна).

Адреса оргкомітету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66а,

Запорізький національний університет, кафедра українознавства.

 

5. Умови участі у Конкурсі.

5.1. До участі в конкурсі допускаються молоді автори віком від 15 до 25 років, які не були раніше переможцями літературних конкурсів, а також конкурсів авторської пісні, не мають власних авторських видань, і які у термін, визначений даним Положенням, подали до журі рукописи власних поетичних творів (мова конкурсу – державна – українська) та аудіозаписи пісень.

5.2. Рукописи поетичних творів повинні бути віддруковані і не перевищувати 25 друкованих сторінок у форматі Microsoft Word (* doc, * rtf), шрифтом № 14 (Times New Roman), через 1,5 інтервал, на папері формату А-4 ; усі поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) – 2 см; аудіозапис двох пісень на цифрових носіях та роздруковані тексти до них.

5.3. До рукописів додаються:

 • анкета учасника;
 • автобіографія;
 • фотокартка розміром 10 х 15;
 • повна домашня адреса, номер телефону та e-mail.

5.4. Журі не розглядає твори, які носять антиукраїнський характер; пропагують насильство, расизм; містять ненормативну лексику або написані суржиком.

5.5. Подані рукописи не повертаються і не рецензуються.

 

6. Визначення та нагородження переможців

6.1. Визначення переможців здійснюється компетентним журі, яким присвоюється звання лауреату конкурсу молодої української поезії та української авторської пісні «Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило та грошова премія.

6.2. Окрім переможця журі визначає також два дипломанти, яким присвоюється звання “Дипломант конкурсу молодої української поезії та української авторської пісні «Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило” та грошові премії.

6.3. Автори, які стали переможцями конкурсу, нагороджуються дипломами.

Додаткові нагороди можуть бути засновані іншими юридичними та фізичними особами

6.4. Автори, що беруть участь у конкурсі, отримують можливість розміщення публікації у щорічному поетичному альманасі «Хортицькі дзвони», виданому за рахунок організаторів конкурсу або правом безкоштовної публікації творів у періодичних та інших виданнях м. Запоріжжя та Запорізької області.

6.5. Даним Положенням передбачається повторна участь дипломантів у наступних конкурсах.

6.6. У випадку непередбачуваних та спірних ситуацій організатори залишають за собою право на остаточне рішення.

6.7. Організатори залишають за собою право на зміну термінів і Порядку проведення конкурсу.

 

7. Фінансове забезпечення проведення Конкурсу.

Фінансування заходів конкурсу здійснюється за рахунок спонсорських коштів, доброчинної матеріальної та організаційної допомоги творчої громадськості регіону, інших громадських та державних організацій, закладів та фінансових установДозволяється розміщення логотипу спонсорів на друкованій продукції конкурсу.